წესები

  1. აკრძალულია მთვლელის სხვა საიტზე ჩასმა
  2. ერთ გვერდზე დაშვებულია მხოლოდ ერთი მთვლელი
  3. აკრძალულია მთვლელის საიტზე ჩასასმელი კოდის ნებისმერი ცვლილება (ვიზუალი, კოდი, მარკაპი და ა.შ.)
  4. რეგისტრირებულ საიტზე, მინიმუმ ერთ მთავარ გვერზე მაინც უნდა იყოს მთველი ჩასმული წინააღმდეგ შემთხვევაში საიტი დაიბლოკება (რაც მეტ გვერდზე ჩასვავთ უკეთესად დაითვლის)
  5. აკრძალულია მთვლელის ცარიელ გვერდზე ჩასმა
  6. აკრძალულია საიტის დარეგისტრირება რომელიც არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას